Zaopiniowanie projektów

W styczniu zaopiniowane zostały projekty wykonawcze: „Linia 220 kV Leśniów. Pole nr 1. System sterowania i nadzoru. Obwody wtórne. Wymiana zabezpieczenia odległościowego”, „Rozdzielnia 220 kV. Etap przejściowy. Tymczasowe połączenie linii Mikułowa i Żukowice w układ gwiazdy i wprowadzenie na pole 9. – X-135582”, „Rozdzielnia  220 kV. Etap przejściowy. X-135583  – Wprowadzenie linii 220 kV EZ-ZG na pole przejściowe łącznika szyn pole nr 7”, „X-135561A – LSN R220 kV. Tymczasowe pole łącznika szyn 220 kV. Pole nr 4. Obwody wtórne”.

Posted in Aktualności.