Zakończenie prac budowlano-montażowych w trzech polach

Prace na stacji wykonane w kwietniu 2019 r.:

  • Zakończenie prac budowlano – montażowych w modernizowanych polach sekcji 1A: pole nr 1 220 kV EC Zielona Góra, pole nr 2 strona 220 kV AT1, pole nr 3 220 kV Żukowice.
  • Montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych i aparatury pierwotnej pola tymczasowego łącznika szyn 220 kV – w podziałce pola nr 4.
  • Montaż obwodów wtórnych pola tymczasowego łącznika szyn 220 kV –
    w podziałce pola nr 4.
  • Posadowienie na prefabrykowanych fundamentach dwóch masztów odgromowych w obrębie budynku technologicznego i budynku potrzeb własnych.
Posted in Aktualności.