Zakończenie montażu SSiN

W miesiącu marcu br. zakończono montaż SSiN (System Sterowania i Nadzoru). Trwają prace związane z: montażem wentylacji i klimatyzacji w budynku technologicznym, sprawdzeniami obwodów ogólnostacyjnych i obwodów wtórnych pola nr 7 220 kV, montażem baterii akumulatorów 220 V i 48 V, montażem konstrukcji wsporczych i aparatury w polu EC-ZG, budową budynku potrzeb własnych.


Posted in Aktualności.