Uruchomienie pola nr 7

W miesiącu maju trwał montaż konstrukcji wsporczych i aparatury wraz z okablowaniem w polu 220 kV EC-ZG oraz układanie i montaż kabli od AT1 110 kV i 220 kV do budynku technologicznego. Uruchomione zostało pole nr 7 220 kV. Kontynuowano sprawdzenia pomontażowe i próby funkcjonalne obwodów wtórnych pola 220 kV EC-ZG w obrębie budynku technologicznego.


Posted in Aktualności.