Szereg prac w trzech polach

W lutym nastąpiło wyprowadzenie linii 220 kV Mikułowa i 220 kV Gorzów na tymczasowe pole nr 7. Zdemontowano istniejącą aparaturę pierwotną, konstrukcje wsporcze oraz obwody wtórne pół 220 kV Mikułowa, 220 kV Gorzów oraz 220 kV i 110 kV AT2.

Rozpoczęte zostały montaże fundamentów oraz nowych obwodów wtórnych w wyżej wymienionych polach.

Posted in Aktualności.