Spotkanie informacyjne

W dniu 8 sierpnia, w Leśniowie Wielkim, odbyło się spotkanie informacyjne dot. modernizacji SE Leśniów. Na spotkaniu, po wyświetleniu i omówieniu prezentacji, odbyła się rzeczowa rozmowa mieszkańców gminy z przedstawicielami Wykonawcy o zakresie i czasie trwania inwestycji. W spotkaniu uczestniczył m.in. Burmistrz Czerwieńska, Pan Piotr Iwanus. Wszystkim dziękujemy za udział.


Posted in Aktualności.