Prace związane z podrozdzielnicami

W sierpniu nastąpiła likwidacja zasilania podrozdzielnicy FA 400/230V AC z sekcji nr 1 rozdzielni 400/230V AC w budynku nastawni. Wykonane zostało zasilanie podrozdzielnicy FA 400/230V AC z rozdzielni potrzeb własnych 400/230V AC w budynku technologicznym. Kontynuowane były prace związane z modernizacją odwodnienia terenu stacji – wykonano pomiary geodezyjne.

Posted in Aktualności.