Prace nad projektami wykonawczymi

W grudniu 2018 r. opracowany został „Projekt Wykonawczy EW1/1A – tymczasowe zmostkowanie linii 220 kV relacji Leśniów – Żukowice z linią 220 kV relacji Leśniów – Mikułowa  wraz z wprowadzeniem linii 220 kV relacji Leśniów – EC ZG na pole nr 7 (bramkę tymczasową). Część Liniowa.” Nastąpiła też aktualizacja „Projektu Wykonawczego PU00051002A Linia 220 kV Leśniów. Pole nr 1. System sterowania i nadzoru. Obwody wtórne – Wymiana zabezpieczenia odległościowego wraz z aktualizacją listy sygnałów i opracowaniem testów SAT.”

Posted in Aktualności.