Prace na stacji wykonane w październiku 2019 r.

  • Budowa pola nr 5 – pomiar napięcia Systemu nr 1 220 kV.
  • Budowa pola nr 6 – pomiar napięcia Systemu nr 2 220 kV.
  • Dokończenie budowy pola nr 7 łącznika szyn 220 kV.
  • Budowa Szyny Obejściowej 220 kV z oszynowaniem rurowym.
  • Budowa Systemu szyn nr 1 Rozdzielni 220 kV z oszynowaniem rurowym.
  • Montaż fundamentów prefabrykowanych, konstrukcji wsporczych i aparatury w polu nr 4 AT3 R.220 kV.
  • Uruchomienie łącznika szyn nr 7 R.220 kV, systemu szyn nr 1 wraz z polem pomiaru napięcia nr 5, pola pomiaru napięcia nr 6.
Posted in Aktualności.