Prace montażowe na stacji

W miesiącu grudniu trwały prace montażowe dot. okablowania aparatury potrzeb własnych, obwodów wtórnych ogólno-stacyjnych, Systemu Sterowania i Nadzoru w budynku technologicznym oraz montaż docelowego pola nr 7 Łącznika Szyn 220 kV na terenie rozdzielni 220 kV.


Posted in Aktualności.