Prace montażowe na stacji

W miesiącu styczniu kontynuowane były prace montażowe dot. okablowania aparatury potrzeb własnych, obwodów wtórnych ogólno-stacyjnych oraz SSiN. Wykonano niwelację terenu, posadowienie fundamentów pod konstrukcje wsporcze, odwodnienie terenu i instalację siatki uziemiającej przy budowie docelowego pola 220 kV nr 7 łącznika szyn 220 kV.


Posted in Aktualności.