Aktualności

Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną

31 sierpnia 2016 r.

W sierpniu br. Starosta Zielonogórski wydał decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną, określającą warunki geologiczno-inżynieryjne dla projektowanej przebudowy stacji elektroenergetycznej 200/110 kV Leśniów.


Spotkanie informacyjne

9 sierpnia 2016 r.

W dniu 8 sierpnia, w Leśniowie Wielkim, odbyło się spotkanie informacyjne dot. modernizacji SE Leśniów. Na spotkaniu, po wyświetleniu i omówieniu prezentacji, odbyła się rzeczowa rozmowa mieszkańców gminy z przedstawicielami Wykonawcy o zakresie i czasie trwania inwestycji. W spotkaniu uczestniczył m.in. Burmistrz Czerwieńska, Pan Piotr Iwanus. Wszystkim dziękujemy za udział.


Zapraszamy na spotkanie informacyjne

1 sierpnia 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych modernizacją SE Leśniów, zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wykonawcy inwestycji – poniedziałek, 8 sierpnia, godz. 18.00, Wiejski Dom Kultury w Leśniowie Wielkim 51.


Trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji i pozwoleń

30 czerwca 2016 r.

W miesiącu czerwcu przesłana została do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze dokumentacja geologiczna dla przebudowy stacji 220/110 kV Leśniów, zaś do Marszałka Województwa Lubuskiego – wniosek o wydanie  decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.


Dalsze prace nad Projektem Budowlanym

29 kwietnia 2016 r.

W miesiącu kwietniu kontynuowane były prace nad szczegółowym harmonogramem i koncepcją przebudowy stacji oraz Projektem Budowlanym.


Decyzja ULICP wydana

17 marca 2016 r.

Burmistrz Czerwieńska wydał decyzję ULICP (Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego) dla realizacji zadania p.n.: „Modernizacja stacji 220/110 kV Leśniów”.


Wniosek o wydanie decyzji ULICP

29 stycznia 2016 r.

W styczniu br. uzyskana została klauzula ostateczności dla decyzji wydanej przez Burmistrza Czerwieńska o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji modernizacji stacji 220/110 kV Leśniów. Złożony został wniosek do Burmistrza Czerwieńska o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP).


Karta KIP przygotowana

31 grudnia 2015 r.

W grudniu 2015 r. Wykonawca przeprowadził inwentaryzację na stacji, opracowana została i zaopiniowana przez Inżyniera Kontraktu Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP), opracowana została i zatwierdzona koncepcja przebudowy stacji.