Aktualności

Uruchomienie pola nr 7

31 maja 2017 r.

W miesiącu maju trwał montaż konstrukcji wsporczych i aparatury wraz z okablowaniem w polu 220 kV EC-ZG oraz układanie i montaż kabli od AT1 110 kV i 220 kV do budynku technologicznego. Uruchomione zostało pole nr 7 220 kV. Kontynuowano sprawdzenia pomontażowe i próby funkcjonalne obwodów wtórnych pola 220 kV EC-ZG w obrębie budynku technologicznego.


Montaże i testy

30 kwietnia 2017 r.

W miesiącu kwietniu kontynuowana była budowa budynku potrzeb własnych. Trwały prace związane z: montażem okablowania aparatury w polu EC-ZG wraz ze sprawdzeniem pomontażowym, montażem i okablowaniem szaf kablowych w polach AT2 strona 220 kV i Żukowice, pomiarami i próbami funkcjonalnymi pola nr 7 220 kV. Rozpoczęły się testy FAT.


Zakończenie montażu SSiN

31 marca 2017 r.

W miesiącu marcu br. zakończono montaż SSiN (System Sterowania i Nadzoru). Trwają prace związane z: montażem wentylacji i klimatyzacji w budynku technologicznym, sprawdzeniami obwodów ogólnostacyjnych i obwodów wtórnych pola nr 7 220 kV, montażem baterii akumulatorów 220 V i 48 V, montażem konstrukcji wsporczych i aparatury w polu EC-ZG, budową budynku potrzeb własnych.


Kontynuacja prac budowlanych

28 lutego 2017 r.

W miesiącu lutym trwały prace przy budowie docelowego pola 220 kV nr 7 łącznika szyn oraz pola 220 kV nr 1 EC Zielona Góra. Przygotowano SSiN do przeprowadzenia testów FAT w zakresie pól 15 kV AT1 i AT2. Kontynuowano montaż sieci strukturalnej w budynku technologicznym.


Prace montażowe na stacji

31 stycznia 2017 r.

W miesiącu styczniu kontynuowane były prace montażowe dot. okablowania aparatury potrzeb własnych, obwodów wtórnych ogólno-stacyjnych oraz SSiN. Wykonano niwelację terenu, posadowienie fundamentów pod konstrukcje wsporcze, odwodnienie terenu i instalację siatki uziemiającej przy budowie docelowego pola 220 kV nr 7 łącznika szyn 220 kV.


Prace montażowe na stacji

30 grudnia 2016 r.

W miesiącu grudniu trwały prace montażowe dot. okablowania aparatury potrzeb własnych, obwodów wtórnych ogólno-stacyjnych, Systemu Sterowania i Nadzoru w budynku technologicznym oraz montaż docelowego pola nr 7 Łącznika Szyn 220 kV na terenie rozdzielni 220 kV.


Trwa procedura związana z wydaniem PnB

31 października 2016 r.

W miesiącu październiku decyzja Marszałka Województwa Lubuskiego o pozwoleniu wodnoprawnym stała się prawomocna. Trwa procedura związana z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę.


Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożony

15 września 2016 r.

Wykonawca złożył, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 82 ust. 3, pkt 5a ustawy Prawo budowlane, wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w spawach obiektów i robót budowlanych w zakresie dotyczącym modernizacji SE 220/110 kV Leśniów.