Aktualności

Montaże nowych fundamentów oraz obwodów wtórnych

3 kwietnia 2018 r.

Marzec przyniósł intensywne prace przy montażach nowych fundamentów oraz obwodów wtórnych w zakresie pól: 220 kV Mikułowa, 220 kV Gorzów, 220 kV AT2 oraz 110 kV AT2. Prowadzone były prace rozruchowe oraz kontrolno-pomiarowe nowo wybudowanych pól.

Szereg prac w trzech polach

28 lutego 2018 r.

W lutym nastąpiło wyprowadzenie linii 220 kV Mikułowa i 220 kV Gorzów na tymczasowe pole nr 7. Zdemontowano istniejącą aparaturę pierwotną, konstrukcje wsporcze oraz obwody wtórne pół 220 kV Mikułowa, 220 kV Gorzów oraz 220 kV i 110 kV AT2.

Rozpoczęte zostały montaże fundamentów oraz nowych obwodów wtórnych w wyżej wymienionych polach.

Intensywne prace na stacji już od początku nowego roku

31 stycznia 2018 r.

W styczniu wykonana została diagnostyka wyłączników 400/230V AC oraz testy SAT Pola nr 7 220 kV – Pole Tymczasowe w zakresie wprowadzenia linii 220 kV. W budynku technologicznym wykonano montaż obwodów pomocniczych dla pól 220 i 110 kV AT2. Przeprowadzono też testy administracyjne Pola nr 7 220kV – Pole Tymczasowe w zakresie wprowadzenia linii 220 kV i układów ogólnostacyjnych w zakresie pola nr 7 220 kV – Pole Tymczasowe.

Grudniowe odbiory i testy

30 grudnia 2017 r.

W grudniu nastąpił odbiór pracy redundantnej klimatyzacji. Wykonano rekonfigurację  zabezpieczeń pola tymczasowego nr 7 dla przyjęcia układu gwiazdowego 220 kV LSN-MIK-GOR oraz testy FAT układu ARST/ARNE.

Przepięcie węzła WAN/LAN

30 października 2017 r.

W październiku br. nastąpił odbiór częściowy: „Etap 18 – Potrzeby własne stacji – dostawa i montaż urządzeń i aparatury wraz z okablowaniem”. Wykonano montaż skrzynki tankowania agregatu prądotwórczego oraz przepięcie węzła WAN/LAN.

Odbiory poszczególnych etapów inwestycji

30 września 2017 r.

W miesiącu wrześniu nastąpiło uruchomienie instalacji elektrycznej oraz wentylacji w budynku potrzeb własnych. Dokonano próby obciążeniowej agregatu prądotwórczego. Przeprowadzono odbiór prac w zakresie potrzeb własnych 48V DC i 230V AC. Zgłoszono do obioru etap 18 Umowy – potrzeby własne stacji.

Zaawansowane prace techniczne

31 sierpnia 2017 r.

W miesiącu sierpniu br. zgłoszono do sprawdzenia technicznego montaż sieci LAN/WAN. Przeprowadzona też została konfiguracja zabezpieczeń rozdzielni 220 kV, 110 kV i 15 kV oraz badanie zabezpieczeń pól 220 kV Żukowice i nr 7 łącznika szyn.

Budynek potrzeb własnych na ukończeniu

31 lipca 2017 r.

W miesiącu lipcu br. trwały prace wykończeniowe w budynku potrzeb własnych, w tym montaż instalacji elektrycznych. W budynku nastawni montowane i konfigurowane było stanowisko HMI. Wykonane zostały testy SAT potrzeb własnych napięcia gwarantowanego 230V DC i 48V DC.

Kontynuacja prac montażowych

30 czerwca 2017 r.

Czerwiec był okresem intensywnych prac związanych z: montażem linii kablowej zasilającej rozdzielnię 400/230 V AC w budynku technologicznym z rozdzielni 400/230 V AC w budynku nastawni, montażem, podłączeniem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego, montażem kabli SN pomiędzy budynkiem potrzeb własnych a AT1 i AT2 220/110 kV, montażem kanału kablowego pomiędzy budynkiem technologicznym, budynkiem potrzeb własnych i kontenerem agregatu prądotwórczego. Kontynuowana była budowa budynku potrzeb własnych: montaż podłogi podniesionej w pomieszczeniu rozdzielni 15 kV, ocieplenie budynku.