Układ docelowy zasilania rozdzielni

W październiku wykonano montaż instalacji odwodnienia terenu stacji w zakresie rozdzielni 220 kV. Wykonany też został układ docelowy zasilania rozdzielni potrzeb własnych 400/230 V AC w budynku nastawni i w budynku ENEA Operator.

Posted in Aktualności.