Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Leśniów

Leśniów , 31 maja 2016 r.

Latem rozpoczną się prace modernizacyjne stacji elektroenergetycznej Leśniów, położonej niedaleko Zielonej Góry. Realizowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu lubuskiego i obszaru zachodniej Polski. 

Stacja Leśniów, podobnie jak wiele innych stacji elektroenergetycznych, została wybudowana w latach 70-tych XX wieku. Przeprowadzana modernizacja jest niezbędna z uwagi na konieczność wymiany wielu urządzeń, które się zużyły. Zakończenie prac przy tej inwestycji planujemy w maju 2018 r. – powiedział Andrzej Babiarz, kierujący zadaniem
z ramienia wykonawcy, firmy ENERGO-SYSTEM S.A.

Stacje elektroenergetyczne, w tym także stacja 220/110 kV Leśniów, są jednym z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Bez nich niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. Energia elektryczna z elektrowni przesyłana jest liniami 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe jest napięcie, tym mniejsze są straty energii podczas jej przesyłu. W stacjach najwyższych napięć, do których trafia, następuje zmiana poziomów napięć i dalej sieciami dystrybucyjnymi jest przesyłana do mniejszych stacji, nazywanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ). Tam zachodzi dalsze obniżenie napięcia do poziomu 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej do licznych stacji transformatorowych. Zasilają one już bezpośrednio większość odbiorców końcowych, w tym zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej
i gospodarstwa domowe.

Program modernizacji i rozbudowy linii oraz stacji elektroenergetycznych realizowany jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). To spółka Skarbu Państwa pełniąca rolę Operatora Sieci Przesyłowej. PSE realizują politykę państwa w zakresie nadzoru nad Krajowym Systemem Elektroenergetycznym co oznacza, że odpowiadają za niezawodne dostarczanie energii o odpowiednich parametrach do wszystkich regionów kraju. Modernizacja stacji Leśniów jest finansowana ze środków własnych PSE. Prace budowlano-montażowe zostaną przeprowadzone przez doświadczonego wykonawcę, wyłonionego w postępowaniu przetargowym, firmę ENERGO-SYSTEM S.A. z Rzeszowa.  

***

Dane do kontaktu

Rzecznik prasowy inwestycji

Tomasz Dudziński

Tel.: 502 870 617

E-mail: t.dudzinski@addvalue.com.pl