Kto jest kim w inwestycji

 

INWESTOR


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej, w tym połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 500 kilometrów linii oraz 103 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
www.pse.pl

 

WYKONAWCA

logotyp

ENERGO-SYSTEM S.A. – to firma specjalizująca się w eksploatacji, remontach oraz modernizacji urządzeń i obiektów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a także w projektowaniu i prowadzeniu nadzoru realizacji inwestycji. Kadrę firmy tworzą pracownicy o dużym doświadczeniu, uzyskanym podczas wieloletniej pracy przy obsłudze eksploatacyjnej i modernizacji obiektów energetycznych najwyższych napięć. Najwyższą jakość prowadzenia działalności przez ENERGO-SYSTEM S.A. zapewnia także efektywny system zarządzania, nowoczesny sprzęt oraz znaczny potencjał produkcyjny i kapitałowy.
www.energo-system.pl

 

WYKONAWCA

ELBUD_logo_rgb

PBE ELBUD Katowice Spółka z o.o.  – w polskiej elektroenergetyce działa nieprzerwanie od 1945 r. To ceniona na rynku firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu, świadcząca usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci przesyłowych i stacji transformatorowo – rozdzielczych. We własnych strukturach posiada wytwórnię produkującą konstrukcje stalowe oraz nowocześnie wyposażone warsztaty, gdzie produkuje i wyposaża szafy z aparaturą zabezpieczeniową i pomiarową. Od 2008 r. roku Elbud Katowice jest współwłaścicielem znanej, renomowanej firmy projektowej ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A.
www.elbud.katowice.pl