Kontynuacja prac montażowych

Czerwiec był okresem intensywnych prac związanych z: montażem linii kablowej zasilającej rozdzielnię 400/230 V AC w budynku technologicznym z rozdzielni 400/230 V AC w budynku nastawni, montażem, podłączeniem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego, montażem kabli SN pomiędzy budynkiem potrzeb własnych a AT1 i AT2 220/110 kV, montażem kanału kablowego pomiędzy budynkiem technologicznym, budynkiem potrzeb własnych i kontenerem agregatu prądotwórczego. Kontynuowana była budowa budynku potrzeb własnych: montaż podłogi podniesionej w pomieszczeniu rozdzielni 15 kV, ocieplenie budynku.


Posted in Aktualności.