Intensywne prace na stacji w listopadzie

 • Realizacja testów SAT w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych dla pól 220 kV: PPN1, PPN2, SPO.
 • Próby napięciowe pola łącznika szyn nr 7, systemu szyn nr 1 wraz z polem pomiaru napięcia nr 5, system szyn nr 2 na wysokości pola nr 6, pola pomiaru napięcia nr 6, szyny obejściowej.
 • Montaż oszynowania rurowego systemu szyn nr 2 na wysokości pola nr 8.
 • Montaż oszynowania rurowego systemu szyn nr 2 na wysokości pola nr 4.
 • Opracowanie programu testów SAT dla sprawdzeń w zakresie pól 220 kV i 110 kV AT3.
 • Opracowanie programu testów SAT dla sprawdzeń w zakresie obwodów wtórnych ZSZ i LRW w polu nr 7.
 • Montaż obwodów wtórnych pól 220 kV i 110 kV AT3.
 • Demontaż tymczasowego pola łącznika szyn 220 kV wraz z pozostałą częścią istniejącej szyny obejściowej i tymczasowego połączenia szyn zbiorczych systemu nr 2 na wysokości pola nr 9 MIK z fragmentem szyny obejściowej szyn nr 2.
 • Przepięcie obwodów wtórnych pola nr 7 220 kV SPO do ZS i LRW.
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej trasy kabla światłowodowego pomiędzy kioskiem 2.24 pola 220kV Leśniów a budynkiem nastawni w stacji Mikułowa.
 • Przekazano do uzgodnień koncepcję dostosowania potrzeb własnych 400/230V AC w stacji Leśniów do wymagań NCER.
Posted in Aktualności.