Grudniowe odbiory i testy

W grudniu nastąpił odbiór pracy redundantnej klimatyzacji. Wykonano rekonfigurację  zabezpieczeń pola tymczasowego nr 7 dla przyjęcia układu gwiazdowego 220 kV LSN-MIK-GOR oraz testy FAT układu ARST/ARNE.

Posted in Aktualności.