Intensywne prace na stacji w listopadzie

29 listopada 2019 r.
 • Realizacja testów SAT w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych dla pól 220 kV: PPN1, PPN2, SPO.
 • Próby napięciowe pola łącznika szyn nr 7, systemu szyn nr 1 wraz z polem pomiaru napięcia nr 5, system szyn nr 2 na wysokości pola nr 6, pola pomiaru napięcia nr 6, szyny obejściowej.
 • Montaż oszynowania rurowego systemu szyn nr 2 na wysokości pola nr 8.
 • Montaż oszynowania rurowego systemu szyn nr 2 na wysokości pola nr 4.
 • Opracowanie programu testów SAT dla sprawdzeń w zakresie pól 220 kV i 110 kV AT3.
 • Opracowanie programu testów SAT dla sprawdzeń w zakresie obwodów wtórnych ZSZ i LRW w polu nr 7.
 • Montaż obwodów wtórnych pól 220 kV i 110 kV AT3.
 • Demontaż tymczasowego pola łącznika szyn 220 kV wraz z pozostałą częścią istniejącej szyny obejściowej i tymczasowego połączenia szyn zbiorczych systemu nr 2 na wysokości pola nr 9 MIK z fragmentem szyny obejściowej szyn nr 2.
 • Przepięcie obwodów wtórnych pola nr 7 220 kV SPO do ZS i LRW.
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej trasy kabla światłowodowego pomiędzy kioskiem 2.24 pola 220kV Leśniów a budynkiem nastawni w stacji Mikułowa.
 • Przekazano do uzgodnień koncepcję dostosowania potrzeb własnych 400/230V AC w stacji Leśniów do wymagań NCER.

Prace na stacji wykonane w październiku 2019 r.

31 października 2019 r.
 • Budowa pola nr 5 – pomiar napięcia Systemu nr 1 220 kV.
 • Budowa pola nr 6 – pomiar napięcia Systemu nr 2 220 kV.
 • Dokończenie budowy pola nr 7 łącznika szyn 220 kV.
 • Budowa Szyny Obejściowej 220 kV z oszynowaniem rurowym.
 • Budowa Systemu szyn nr 1 Rozdzielni 220 kV z oszynowaniem rurowym.
 • Montaż fundamentów prefabrykowanych, konstrukcji wsporczych i aparatury w polu nr 4 AT3 R.220 kV.
 • Uruchomienie łącznika szyn nr 7 R.220 kV, systemu szyn nr 1 wraz z polem pomiaru napięcia nr 5, pola pomiaru napięcia nr 6.

Rozpoczęcie modernizacji sekcji 1C

30 września 2019 r.

We wrześniu w sekcji 1C przeprowadzono:

 • demontaż oszynowania, konstrukcji wysokich i wsporczych w istniejącym Polu nr 5,
 • unieczynnienie obwodów wtórnych,
 • prace geodezyjne dla zabudowy nowych fundamentów.

Uzgodnienia na linii Inwestor – Wykonawca

31 sierpnia 2019 r.
 • Opracowanie i przekazanie do uzgodnień programów testów końcowych stacji Leśniów.
 • Przekazanie oryginału zatwierdzonej instrukcji szczegółowej realizacji modernizacji Sekcji 1C.

Spotkanie ws. harmonogramu prac na stacji

31 lipca 2019 r.

W dniu 30.07.2019 r. odbyło się spotkanie w ENEA Operator w Zielonej Górze, z udziałem PSE S.A. CJI oraz ENERGO-SYSTEM S.A., na którym został omówiony harmonogram prowadzenia prac w ramach realizacji modernizacji stacji 220/110 kV Leśniów do końca realizacji zadania.

Prace na stacji wykonane w czerwcu

30 czerwca 2019 r.
 • Podpięcie pola tymczasowego łącznika szyn 220 kV do szyny obejściowej wraz z przeprowadzeniem próby obciążeniowej pola łącznika szyn.
 • Przepięcie obwodów wtórnych pól 220 kV MIK, GOR, AT2 i AT3 do nowego ZSZ i LRW.
 • Przeprowadzenie próby obciążeniowej linii EC ZG od strony EC ZG wraz ze sprawdzeniem pomiarów i kierunkowości zabezpieczeń.
 • Opracowanie planu wyłączeń PW3 na lata 2020-2022, do końca modernizacji stacji.
 • Opracowanie Instrukcji Szczegółowej Realizacji modernizacji Sekcji 1C.

Próby napięciowe pól

31 maja 2019 r.

Prace na stacji wykonane w maju:

 • Zakończenie prac budowlano-montażowych w tymczasowym polu SP 220 kV – Pole nr 4.
 • Demontaż układu tymczasowego wprowadzeń linii 220 kV do stacji Leśniów, wykonanego na potrzeby modernizacji sekcji 1A.
 • Próby napięciowe pól: Pole nr 1 220 kV EC Zielona Góra, Pole nr 2 strona 220 kV AT1, Pole nr 3 220 kV Żukowice, tymczasowe pole SP 220 kV – Pole nr 4.

Zakończenie prac budowlano-montażowych w trzech polach

30 kwietnia 2019 r.

Prace na stacji wykonane w kwietniu 2019 r.:

 • Zakończenie prac budowlano – montażowych w modernizowanych polach sekcji 1A: pole nr 1 220 kV EC Zielona Góra, pole nr 2 strona 220 kV AT1, pole nr 3 220 kV Żukowice.
 • Montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych i aparatury pierwotnej pola tymczasowego łącznika szyn 220 kV – w podziałce pola nr 4.
 • Montaż obwodów wtórnych pola tymczasowego łącznika szyn 220 kV –
  w podziałce pola nr 4.
 • Posadowienie na prefabrykowanych fundamentach dwóch masztów odgromowych w obrębie budynku technologicznego i budynku potrzeb własnych.

Intensywne prace na stacji

31 marca 2019 r.

W marcu wykonany został układ tymczasowy dla modernizacji sekcji 1A. Modernizowane były pole nr 1 220 kV EC ZG, pole nr 2 AT1 strona 220 kV, pole nr 3 220 kV  Żukowice. Wykonano m.in. demontaż oszynowania oraz demontaż konstrukcji wysokich. Trwały montaże nowych fundamentów i siatki uziemiającej.

Prace w polu 220 kV nr 7

28 lutego 2019 r.

W lutym br., obwody wtórne pola tymczasowego 220 kV nr 7, przystosowano do pracy z linią 220 kV EC ZG. Wykonane zostały testy administracyjne w zakresie zabezpieczenia odcinkowego dla tymczasowego pola 220 kV EC ZG oraz testy SAT obwodów wtórnych pola tymczasowego 220 kV nr 7 przystosowanych do pracy z linią 220 kV EC ZG.