Wniosek o wydanie decyzji ULICP

W styczniu br. uzyskana została klauzula ostateczności dla decyzji wydanej przez Burmistrza Czerwieńska o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji modernizacji stacji 220/110 kV Leśniów. Złożony został wniosek do Burmistrza Czerwieńska o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP).


Posted in Aktualności.