Aktualności

Zaopiniowanie projektów

1 lutego 2019 r.

W styczniu zaopiniowane zostały projekty wykonawcze: „Linia 220 kV Leśniów. Pole nr 1. System sterowania i nadzoru. Obwody wtórne. Wymiana zabezpieczenia odległościowego”, „Rozdzielnia 220 kV. Etap przejściowy. Tymczasowe połączenie linii Mikułowa i Żukowice w układ gwiazdy i wprowadzenie na pole 9. – X-135582”, „Rozdzielnia  220 kV. Etap przejściowy. X-135583  – Wprowadzenie linii 220 kV EZ-ZG na pole przejściowe łącznika szyn pole nr 7”, „X-135561A – LSN R220 kV. Tymczasowe pole łącznika szyn 220 kV. Pole nr 4. Obwody wtórne”.

Prace nad projektami wykonawczymi

31 grudnia 2018 r.

W grudniu 2018 r. opracowany został „Projekt Wykonawczy EW1/1A – tymczasowe zmostkowanie linii 220 kV relacji Leśniów – Żukowice z linią 220 kV relacji Leśniów – Mikułowa  wraz z wprowadzeniem linii 220 kV relacji Leśniów – EC ZG na pole nr 7 (bramkę tymczasową). Część Liniowa.” Nastąpiła też aktualizacja „Projektu Wykonawczego PU00051002A Linia 220 kV Leśniów. Pole nr 1. System sterowania i nadzoru. Obwody wtórne – Wymiana zabezpieczenia odległościowego wraz z aktualizacją listy sygnałów i opracowaniem testów SAT.”

Konfiguracja zabezpieczeń

4 grudnia 2018 r.

W listopadzie wykonano konfigurację zabezpieczeń dla pól sekcji 1C. Wyburzone zostały budynki potrzeb własnych 15/0,4 kV przy AT1 i AT2.

Układ docelowy zasilania rozdzielni

31 października 2018 r.

W październiku wykonano montaż instalacji odwodnienia terenu stacji w zakresie rozdzielni 220 kV. Wykonany też został układ docelowy zasilania rozdzielni potrzeb własnych 400/230 V AC w budynku nastawni i w budynku ENEA Operator.

Montaż instalacji odwodnienia terenu

30 września 2018 r.

We wrześniu wykonano prace związane z montażem instalacji odwodnienia terenu stacji  – rozdzielni 220 kV, separatora i rurociągu odpływowego zlokalizowanego poza terem stacji.

Prace związane z podrozdzielnicami

31 sierpnia 2018 r.

W sierpniu nastąpiła likwidacja zasilania podrozdzielnicy FA 400/230V AC z sekcji nr 1 rozdzielni 400/230V AC w budynku nastawni. Wykonane zostało zasilanie podrozdzielnicy FA 400/230V AC z rozdzielni potrzeb własnych 400/230V AC w budynku technologicznym. Kontynuowane były prace związane z modernizacją odwodnienia terenu stacji – wykonano pomiary geodezyjne.

Zakończenie kolejnych prac w polu nr 3

31 lipca 2018 r.

W lipcu nastąpiło uruchomienie układu kontrolowanego załączania wyłącznika w polu nr 3 110 kV autotransformatora AT1. Zgłoszono do planu wyłączeń na lata 2019-2021 harmonogram wyłączeń do końca realizacji modernizacji stacji Leśniów.

Załączenie do pracy autotransformatora

30 czerwca 2018 r.

W czerwcu załączony został do pracy autotransformator AT1 220/110/15 kV, wraz ze zmodernizowanym polem  220 kV nr 2  i polem 110 kV nr 3.

Kontynuacja modernizacji pól AT1, strona 220 kV i 110 kV

1 czerwca 2018 r.

W maju wykonano demontaż oszynowania górnego oraz aparatury pierwotnej wraz z fundamentami i konstrukcjami wsporczymi.

Wykonany został montaż nowych fundamentów pod konstrukcje wsporcze i konstrukcje wysokie, montaż konstrukcji wysokich i oszynowania górnego, montaż konstrukcji wsporczych i aparatury pierwotnej oraz montaż obwodów wtórnych w zakresie pól 220 kV i 110 kV.

Przeprowadzone zostały prace rozruchowe, kontrolno-pomiarowe w zakresie nowo wybudowanych pól oraz testy administracyjne do KDM, ODM i RCN.

Testy SAT

2 maja 2018 r.

W kwietniu przeprowadzone zostały testy SAT pól AT2, strona 220 kV, 110 kV, 15 kV oraz pola nr 10 linii Gorzów i pola nr 9 Mikułowa. Ponadto nastąpiło rozpięcie układu gwiazdy MIK-LSN-GOR i wprowadzenie linii 220 kV Mikułowa i Gorzów na pole docelowe.